.
انواع بُرش در جراحی پروتز سینه

انواع  بُرش در جراحی پروتز سینه

برای جایگذاری پروتز سینه در عمل جراحی زیبایی سینه روش های مختلفی برای برش سینه وجود دارد که صرفا جراح سینه با توجه به در نظر گرفتن شرایط بیماربهترین روش برش را انتخاب می کند.
به طور کلی سه نوع بُرش جراحی برای جاگذاری پروتز سینه وجود دارد.
 
  • برش زیر سینه ای
  • برش دور هاله سینه
  • برش از زیر بغل


برش سینه
 

برش زیر سینه ای


* معمول ‌ترین و رایج ‌ترین برش، برش زیرسینه ‌ای است .در این روش که در زیر سینه ودر قسمت خط یا چین آن صورت می گیرد، برشی در حدود 4 الی 5 سانتی متر ایجاد می شود. به دلیل اینکه این قسمت از سینه به طور طبیعی دارای چین است ، به خوبی جای زخم را می توان پنهان کرد و بیمار نگرانی بابت به جای ماندن جای جراحی و نازیبایی سینه نخواهد داشت. از طرفی در این روش  جراح دسترسی مستقیمی به فضایی که پروتزقرار است در آن جای گیرد، خواهد داشت.
 دسترسی به بافت های سینه راحت تر است و موقعیت و مکان قرار گرفتن پروتز دقیقا کنترل می‌ شود. به همین دلیل است که می توان از این روش برای دختران جوان استفاده کرد و پروتز را در ناحیه زیر عضله قرار داد.
 

برش دور هاله سینه

* در روش دوم ، برش از ناحیه  پوست تیره ‌تر اطراف لبه و کناره نوک سینه است صورت می گیرد. اشکالی که به این روش وارد است این است که توسط هیچ چینی پوشیده و مخفی نمی ‌شود و جای زخم ایجاد شده ممکن است در شیر دادن ایجاد اختلال بکند.
در صورتی که بیمار شرایط زیر را دارا باشد بهتر است از این روش جایگزین برش زیر سینه ای شود.
نوک سینه‌ها از نظر اندازه و محل دچار عدم تقارن باشد
زمانی که یکی از سینه ها افتاده بوده و سینه دیگر طبیعی باشد
سینه‌ها افتادگی قابل توجهی داشته باشد
پوست سینه ترک خورده و شل باشد
سینه‌های توبروس.

دراین شرایط  وجود وهمچنین کوچکی سینه‌ها برش دور سینه بر برش زیر سینه ای ارجحیت دارد. علاوه بر این لازم به ذکر است که برش دور سینه ای  به جراح این امکان را می دهد که در صورت وجود مشکلات به راحتی آن ها اصلاح نماید ولی در مقایسه با برش زیر خط سینه چون چینی طبیعی در این ناحیه وجود ندارد امکان دارد این برش اثر خود را بیشتر از برش زیر سینه نشان دهد.
 

برش از زیربغل

* برش‌ زیر بغل روش سومی است که به نسبت دو مورد قبلی کمتر مورد استفاده قرار می ‌گیرد زیرا پیدا کردن مکان مناسب این برش برای پروتز سینه در بعضی بیماران کمی سخت است. چرا که باید احتمال بروز مشکل در آینده را به صفر رساند. علاوه بر این امکان دارد پروتز به درستی در محل مورد نظر قرار نگیرد .همچنین ممکن است به یک برش اضافی روی سینه احتیاج باشد.علاوه بر ان این روش از نظر زیبایی توصیه نمی شود به این دلیل که جای زخم ایجاد شده بر اثر برش، مشخص است.
البته در مواقعی با توجه به شرایط بیمار امکان دارد برش از روی سینه زده شود ولی مهارت جراح سینه دربخیه زدن باعث می شود تا بخیه ها بسیار ظریف زده شوند تا جای آن ها باقی نماند.
 
لازم به ذکر است که روش هایی برای جایگذاری پروتز سینه مانند برش دور ناف و از طریق جراحی لاپاروسکوپی وجود دارد که نا معمول تر است و کمتر توصیه می شود.
 
  • جزئیات

برش زیر سینه ای، برش دور هاله سینه و همچنین برش از زیر بغل سه روش معمول برای جایگذاری پروتز در سینه محسوب می شود. که انتخاب یکی از این روش ها با بررسی دقیق جراح پروتز سینه و بر اساس بررسی وضعیت بیمار صورت می گیرد.اما به طور کلی برش زیر سینه ای از دو روش دیگر رایج تر است.