.
عمل بینی غضروفی

بینی غضروفی چیست؟

بینی در هر صورتی ممکن است شکل‌های مختلفی داشته باشد. وقتی یک فرد به این نتیجه می‌رسد که به جراحی بینی نیاز دارد، باید بداند که مشکل اساسی بینی او کجاست و جراح بینی بتواند او را توجیه کند که با چه تغییراتی به شکل دلخواه خواهد رسید. بینی گوشتی و بینی غضروفی اصطلاحاتی هستند که مردم عادی از آنها استفاده می‌کنند. مراجعه کنندگان برای جراحی بینی به بینی‌هایی استخوانی می‌گویند که قسمت بالایی بینی قوز داشته باشد.
در واقع، بینی از سه بخش تشکیل می‌شود. استخوان در بخش‌های بالایی بینی و غضروف در تمام طول بینی وجود دارد و پوست هم آنها را می‌پوشاند. پس همان طور که می‌بینید استخوان و غضروف در تمام بینی‌ها وجود دارند. جنس پوست فرد در این میان خیلی مهم است. اگر پوست بینی فرد خیلی ضخیم و کلفت باشد، عوام به غلط به آن بینی گوشتی و اگر پوست فرد نازک باشد بینی غضروفی به آن گفته می‌شود.

جراحی بینی غضروفی

از عواملی که موجب بزرگی پایین بینی می‌شوند، می‌‌توان پوست ضخیم، بافت عضلانی در زیر پوست و همچنین استخوان‌ها و غضروف‌های بزرگ و ضخیم پایینی کناری را نام برد. در بین این عوامل، نوع پوست بینی بسیار در نتایج جراحی بینی تأثیر دارد. پوست ضخیم موجب تضعیف بافت‌های غضروفی می‌شود و در عمل بینی باید غضروف‌ها زیاد برداشته نشوند. پوست به غضروف‌ها فشار می‌آورد و در طی زمان موجب افتادگی در نوک بینی می‌شود و ممکن است حالت آن را بد شکل کند. بر عکس، پوست نازک بینی موجب ماندگاری قوت غضروف‌ها می‌شود.
نتایج جراحی در بیمارانی که پوست نرمال با ضخامتی طبیعی دارند، بهتر از بیمارانی با بینی گوشتی با پوست ضخیم است. در بینی‌های غضروفی جراح بینی متخصص خواهد توانست اندازه بینی را کوچک‌تر کند، اما در بینی گوشتی کوچک‌تر کردن بینی دارای محدودیت‌‌هایی است و نمی‌توان آن را خیلی کوچک کرد. تورم بینی در بیماران با پوست نازک کمتر است و بینی غضروفی خیلی زودتر از بینی گوشتی جا می‌افتد.
یک نکته مهم در خصوص افراد با پوست نازک این است که حتی کمترین میزان گرفتاری‌ها در ساختارهای استخوانی غضروفی پس از جراحی از روی پوست نازک معلوم و به چشم دیده می‌شود و جراح بینی باید در این موارد دقت فراوانی داشته باشد.
در بیماران با پوست نازک ترکیب و شکل نهایی بینی پس از جراحی به شکل نیمرخ پس از شش ماه خودش را نشان می‌دهد، اما از رو به ‌رو ممکن است تا هجده ماه همچنان ورم آن کم شود و کوچک‌تر دیده شود. اگر پوست فرد ضخیم باشد این زمان طولانی‌تر خواهد بود.
 
  • جزئیات

در واقع، بینی از سه بخش تشکیل می‌شود. استخوان در بخش‌های بالایی بینی و غضروف در تمام طول بینی وجود دارد و پوست هم آنها را می‌پوشاند