.

ریکاوری و اقدامات بعد از عمل بینی

در طول مدت زمان ریکاوری، یک باند یا نوار باریک در داخل بینی شما قرار خواهد گرفت و یک باند هم در خارج بینی قرار میگیرد تا از ساختار جدید بینی تا زمان بهبود کامل محافظت نماید.
تورم داخلی بینی طی چند هفته فرو می نشیند در حالی که ممکن است یک سال طول بکشد تا شکل ظاهری بینی شما جا افتاده و نتیجه واقعی مشخص شود. در طول این مدت شما شاهد تغییرات تدریجی در ظاهر بینی خواهید بود.
در سال اول بعد از عمل بینی، تورم بینی ممکن است بهتر شود یا گاهی اوقات دوباره ایجاد شود و یا در زمان صبح کمی شدت یابد.

دستورالعمل های خاصی برای مراقبت های بعد از عمل در اختیار شما قرار میگیرد که شامل موارد زیر میباشد :

به یاد داشته باشید که از جراح بینی خود سؤالات مشخصی راجع به زمان ریکاوری و انتظاراتتان در این زمان بپرسید :