.

هزینه های عمل بینی

هزینه رینوپلاستی با توجه به جراحی ک انتخاب میکنید و وسعت عملتان تغییر میکند ولی معمولاً به طور متوسط هزینه این عمل جراحی بین 5میلیون به بالا میشود.
جراحان با تجربه و متبحر به طور نرمال هزینه بالاتری برای رینوپلاستی دریافت میکنند.  با وجود هزینه بیشتر ولی همچنان انتخاب این گونه جراحان منطقی تر و به
صرفه میباشد زیرا جراحی بینی عملی کاملاً پیچیده بوده و نیازمند مهارت بالا میباشد.

هزینه های رینوپلاستی میتواند به طور گسترده ای تغییر نماید. هزینه میانگین که در بالا به آن اشاره شد شامل بیهوشیف امکانات اتاق عمل و دیگر هزینه ها نمیباشد.
دستمزد یک جراح بستگی به میزان تجربه او و محل جغرافیایی مطب آن پزشک دارد.

هزینه جراحی بینی میتواند شامل موارد زیر باشد :

•    هزینه بیهوشی
•    هزینه های بیمارستان و امکانات جراحی
•    تست ها و آزمایشات پزشکی
•    مراقبت های بعد از عمل
•    نسخه های دارویی
•    دستمزد  جراح بینی

زمانی که یک پزشک متخصص را برای رینوپلاستی انتخاب میکنید ، توجه  داشته باشید  که تجربه آن پزشک و  احساس راحتی و آسایش شما با او دقیقاً به همان اندازه
هزینه پایانی جراحی اهمیت دارد.

رینوپلاستی و بیمه های درمانی

زمانی که عمل بینی جهت رفع مشکل تنفسی انجام میشود دلیل عمده آن انحراف تیغه بینی میباشد.
این عمل جراحی چه به تنهایی انجام شود و یا به همراه جراحی زیبایی باشد میتواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد زیرا جدا از جراحی زیبایی در واقع یک جراحی درمانی میباشد.
در این حالت باید آزمایش های دقیقی جهت تشخیص دلیل مشکل تنفسی انجام شود و از بیمه درمانی تأیید گرفته شود.