.

                                                                                                      
 

سن مناسب عمل جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) چیست؟

 آیا شما فصل خاصی از سال را برای عمل جراحی بینی (رینوپلاستی) توصیه میکنید؟

بینی گوشتی به چه نوع بینی اطلاق میگردد؟

انجام جراحی زیبایی بینی با بیهوشی عمومی مناسب تر است یا با بی حسی موضعی؟